Wij willen participatie een sterke plek geven in onze organisaties. Hoe kunnen we dat realiseren?

Hoe kunnen we in tijden van bezuiniging toch kwalitatief hoogwaardige zorg blijven leveren?

Waarom bereiken we niet wat we willen met ons beleid?

Wat vindt onze doelgroep goede zorg?

Wij gaan verbouwen, hoe kunnen we in korte tijd de wensen en mogelijkheden van alle belanghebbenden boven tafel halen?

Hoe kan het personeel op een stimulerende wijze meegenomen worden in een veranderingsproces?

schrijvenInnoveren in zorg en welzijn

Steeds meer sociale uitdagingen waar overheden en bedrijven voor staan vragen om een co-creatieve, participatieve aanpak. Alleen als alle partijen samenwerken komt de juiste kennis naar boven, kunnen er nieuwe kansen gezien worden en innovatieve oplossingen bedacht worden.

De participatietafel legt letterlijk het leven en de wensen van een specifieke groep op tafel. Hierdoor kan een dialoog ontstaan tussen verschillende groepen mensen. De tafel wordt gebruikt in een co-creatie sessie en na afloop om de resultaten te presenteren. De tafel kan bijvoorbeeld gebruikt worden in trajecten met gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en zorginstellingen. De participatietafel kan een kick off zijn voor een langer innovatie traject dat zich in een online community afspeelt.

De uitdaging is steeds om een verbinding te creëren tussen de achterban, die geraakt wordt door het innovatietraject en de vertegenwoordigers die aan het traject meedoen.

De participatietafel is dus het kloppend hart van een community, waarin iedereen uitgenodigd wordt om actief deel te nemen.

detail_tafel_mieke